Pielgrzymka


Pielgrzymka

Wspolnoty duszpasterskie – rodzaje: Pielgrzymka

Pielgrzymka jest to specjalnie zorganizowana podróż, jaka odbywa się z powodów czysto religijnych. Mówi się o wyjazdach do sanktuariów rozsianych w obrębie danego województwa, jak także krajowych pielgrzymkach a nawet zagranicznych, do świętych miejsc kultu religijnego.

Artykuł dzięki: http://www.safetech.net.pl/produkty-kategoria/dzialka-wodno-pianowe/